dissabte, 25 d’abril del 2020

RESUM HISTÒRIC DEL PAILEBOT “PAQUETE CIUDADELANO” (10)


EL NAUFRAGI 2
27-4-1920  El Iris 28 i 30 d’abril es van celebrar els funerals a les parròquies de Sant Francesc i Ntra. Sra. Del Roser[1]

El Iris 27-4-1920 

 El Iris 27-4-1920Aquells dies hi van haver moltes mostres de condol de particulars i entitats:
28-04-1920 Mostra de condol del propi diari “La Voz de Menorca”
 


La Voz de Menorca 28-04-1920
 


29-04-1920 Esquela del segon funeral. L’armador Sr. Rafael Carretero anunciava un segon funeral per dia 30-04 a les 10 del matí a la catedral. Mostra de condol de l’Ateneu de Maó, sa Lliga Marítima .

El Iris 29-04-1920

 El Iris 29-04-1920

  El Iris 29-04-1920

  El Iris 29-04-1920

  El Iris 29-04-1920


30-04-1920 Mostra de condol del General Governador de Menorca i la crònica dels funerals

 El Iris 30-04-1920

 El Bien Público 30-04-1920

  El Bien Público 30-04-192005-05-1920 Mostra de condol de la càmera de comerç[2] Aquesta entitat en la sessió de dia 4-04 va decidir lliurar la quantitat de 100 pessetes als familiars dels nàufrags.

 El Bien Público 5-05-1920

 La Voz de Menorca 5-05-192010-05-1920 Ressenya del naufragi del diari Balears.

  Baleares 10-05-1920


12-05-1920 Extracte dels acords adoptats per l’Ajuntament de Ciutadella en sessió ordinària celebrada dia 30-04-1920.[3] On també consta en acta el condol de la corporació Municipal de Maó.

 El Iris 12-05-1920


“Lista oficial de los buques de guerra y de los mercantes de más de 50 toneladas de la Marina Española 1923”[4]Fins aquí la nostra investigació que complementa l’estudi d’Antoni Picó. Investigació que ha volgut sempre ser molt objectiva, intentant reafirmar i ampliar la feina feta en el seu temps per Antoni Picó


[1] Segons Picó:  “… solemnes funerals en sufragi de les ànimes dels nàufrags, a les quals parròquies pertanyien, assistirem als mateixos les autoritats locals, els mariners dels vaixells d’aquesta matrícula, familiars, amics i un numerós públic.
Els dies mencionats els vaixells fondejats en el port hissaren a mitjan asta les seves banderes i el vapor “Ciudadela” va suspendre les feines de càrrega i descàrrega durant les exèquies.”

[2] Segons Picó:  “La “Cámara de Comercio” de Maó en sessió extraordinària celebrada el dimecres 5 de maig, acordà remetre al President de la Delegació  de dita Càmera en Ciutadella la quantitat de cent pessetes per a les famílies dels nàufrags”.

[3]Segons Picó:   “Així mateix el regidor Sr. Torres Faner, en sesió ordinària celebrada el 30 d’abril per l’Ajuntament de Ciutadella, pregà a la presidencia que “… se sirviera indagar el estado económico en que quedaron reducidas la familias de los náufragos. La presidencia se ofreció a atender el ruego del Sr. Torres Faner.”
[4]Segons Picó:   El “Paquete Ciudadelano” fou donat de baixa de la “Lista de Buques de la Marina Mercante española” el 10 de desembre de 1921, així es llegeix en  la de 1923