dijous, 2 d’abril de 2020

RESUM HISTÒRIC DEL PAILEBOT “PAQUETE CIUDADELANO” (5)


TRIPULACIONS (2):

20-2-1900
16-8-1901
Martí Pons Caules

16-8-1901
24-4-1902
Bartomeu Mercadal Alzina[1]

24-4-1902
17-12-1902
Francesc Marquès Bonet[2]

17-12-1902
31-3-1903
Bartomeu Mercadal Alzina

14-04-1904
26-05-1905
Bartomeu Mercadal Alzina

31-3-1903
5-10-1909
Sebastià Lluch Anglada[3]


1907
Josep Francesc Mestres[4] Flores
No surt al rol
5-10-1909
30-9-1911
Bartomeu Piris Salord
31-7-1913
9-10-1918
Francesc Piris Bagur[6] [7]


1913
Bartomeu Piris Salord
No surt al rol
1916
Bartomeu Piris Salord
No surt al rol
25-6-1918
15-7-1918
Josep Francesc Mestres Flores

No surt al rol
Finals desembre1918
Març 1920
Joan Coll Camps[8]

Simeón Anglada Triay, nostramo
Pere Gili, mariner
Antoni Anglada Triay, mariner
Joan Serra, mariner
Guillem Gual, mariner
Francesc Pons Vinent, mariner (al·lot de barca)


[1] BARTOMEU MERCADAL ALZINA
Neix el 1851, fill de Gabriel Mercadal Taltavull i Gràcia Alzina Mesquida.
Casat amb Catalina Sureda Andreu i en segones núpcies amb Dolors Pons Gener (l’any 1906)

 PATRONIES:
-         Pailebot “Paquete Ciudadelano” (16-08-1901 fins 24-04-1902)
-         Pailebot “Paquete Ciudadelano” (17-12-1902 fins 31-03-1903)
-         Pailebot “Flor del Mar” (13-11-1903 fins 12-02-1904)
-         Pailebot “Paquete Ciudadelano” (14-04-1904 fins 26-05-1905)
-         Pailebot “Flor del Mar” (17-06-1905 fins 16-02-1906)   
-         Pailebot “Flor del Mar” (17-04-1906 fins 18-12-1909)
-         Pailebot “Flor del Mar” (13-01-1910 fins 3-12-1910)
-         Pailebot “Flor del Mar” (11-01-1911 fins 30-10-1911)
-         Pailebot “Flor del Mar” (4-05-1912 fins 15-10-1913)


[2] FRANCESC MIQUEL MARQUÈS BONET
Nascut a Ciutadella l’any 1876. Fill de Francesc Marquès Janer i Eulàlia Bonet Soliveras. Es casà amb Margarita Barceló Català l’any 1923
Inscrit al foli 4 de la llista motriu d’homes de la mar del districte de Ciutadella corresponent a la matrícula de 1890.
2-12-1894 Es va inscriure pel servei militar. Ingressa a la reserva l’11-01-1895 per haver rendit la seva campanya per la quantitat de 1500 pessetes, havent d’estar en aquesta situació de reserva fins el 28-01-1899. La llicència absoluta li arribà el 12-03-1910

TITULACIONS
24-05-1899 es va examinar i aprovar de patró de cabotatge des de la costa de cap de Gata i el cap de Creus i Illes Balears. Té les circumstàncies previstes per ordenança per patronejar embarcacions de cabotatge des de dia 25-05-1899
1-06-1917 es va examinar i aprovar de patró de cabotatge de 2a classe per a embarcacions a vela entre Cap de Creus i Cette

PATRONIES:
-         Pailebot “Marina” ( 27-02-1897 fins 29-12-1897)
-         Pailebot “Marina” ( 24-04-1900 fins 2-03-1902)
-         Pailebot “Paquete Ciudadelano” (4-04-1902 fins 17-12-1902)
-         Pailebot “Comercio” ( 15-01-1903 fins 15-03-1903)
-         Pailebot “Nueva Estrella”  (fins el 22-04-1904)
-         Pailebot “Comercio” ( 28-08-1907, en el rol de 1902 posa que continuava)
-         Pailebot “Nueva Estrella” (10-06-1910 fins 14-01-1911)
-         Pailebot “Valentina” (30-05-1911 fins 9-10-1911)
-         Pailebot “Lorenzito” (15-05-1915 fins 5-12-1915). Cobrava 150 pessetes al mes.
-         Balandra “Pelayo” (11-12-1915 fins 17-12-1915)
-         Balandra “Pelayo” (28-12-1915 fins 22-03-1916)
-         Pailebot “San Antonio” (29-01-1918 fins 17-03-1918)


[3] SEBASTIÀ LLUCH ANGLADA
Nascut a Ciutadella i mort el 19-4-1948. Fill de Josep Lluch Jover i Magdalena Anglada Llabrés. Casat l’any 1888 amb Juana Pons Calafell i en segones núpcies, abans de 1901, amb Magdalena Lluch Bagur.
Té seient al foli 581 de la llista motriu d’homes de la mar del districte de Ciutadella corresponent a la matrícula de 1881.
13-05-1884 Ingressa a la primera reserva i obté la llicència absoluta el 20-10-1892

TITULACIONS
Es va examinar i aprovar per patronejar embarcacions de cabotatge des de dia 30-08-1890

PATRONIA:
-         Pailebot “Galatea” (1893)
-          Pailebot “Nueva Juanita” (1894)
-         Pailebot “Nueva Estrella” (17-06-1898 fins 15-02-1902)
-         Pailebot “Nueva Estrella” (10-06-1902 fins 25-06-1902)
-         Pailebot “Nueva Estrella” (16-09-1902 fins 16-10-1902)
-         Pailebot “Paquete Ciudadelano” des del 31-03-1903 fins el 5-10-1909)
-         Pailebot “Nueva Estrella” (02-11-1909 fins 10-06-1910)
-         Pailebot “Valentina” (fins 14-11-1903 segons el rol de 1903)
-         Pailebot “Colón”, ex “Antonio Prats” i ex “Castell de sant Nicolau” ( 11-08-1910 fins 18-03-1914). El sou eren 100 pessetes al mes
-         Pailebot “Colón” (9-05-1914, en el rol de 1910 posa que continuava)
-         Pailebot “Colón” (16-03-1915 fins 23-03-1917)


[4] JOSEP FRANCESC MESTRES FLORES


Ciutadella 28-10-1873 – Ciutadella 2-1-1965. Fill de Joan Mestres Casasnovas i Àngela Flores Subirats. Casat l’any 1899 amb Joana Gorrías Gener
Té seient al foli 1 de la llista motriu d’homes de la mar del districte de Ciutadella corresponent a la matrícula de 1891

TITULACIONS:
-         Patró de Cabotatge  amb bucs de vela des de cap de Creus i cap de sant Antoni, Illes Balears, i des de la península i la costa francesa fins a Marsella, i entre Espanya i Algèria francesa des d’Orà fins a Bona, 28-7-1900

PATRONATGE:
-         Pailebot “Marina” (21-01-1900 fins 24-04-1900)
-         Pailebot “Comercio” (26-05-1905 fins 19-06-1905)
-         Pailebot “Comercio” (1-12-1906 fins 28-08-1907)
-         Pailebot “Paquete Ciudadelano” (1907)
-         Pailebot “Paquete Ciudadelano” (26-06-1918 fins el 15-07-1918, el governà només 21 dies per retornar al pailebot “Los Amigos”)
-         Pailebot “Los Amigos” (29-10-1908 fins 21-12- 1918)
-         Balandra “Pelayo” (9-05-1919 fins 25-05-1919).
-         Pailebot “Paloma” (25-05-1919 fins 16-08-1919)
-         Balandra “Paquito”

ALTRES:
-         Mariner del Pailebot “Nueva Estrella” (desembarca 19-04-1898)
-         Patró dels  bots “Luís” i “Dos Hermanos”
-         No va fer el servei militar per excés de cup


[5] Segons Picó L’any 1911, el patró Piris Salord va retirar-se pel seu delicat estat de salut i “entrgà el comandament del vaixell al seu fill D. Francesc Piris Bagur, qui a pesar d’esser patró i a l’objecte de navegar amb el seu pare, anava de nostramo.


[6] FRANCESC PIRIS BAGUR


Nascut a Ciutadella l’any 1883 (Picó diu que el seu naixement és l’any 1882) i mort a Barcelona el 9-10-1918. Fill de Bartomeu Piris Salord i Francisca Bagur Bagur. Casat l’any 1912 amb Isabel Mesquida Mas.
Té seient al foli 22 de la llista motriu d’homes de la mar del districte de Ciutadella corresponent a la matrícula de 1898.

TITULACIONS
Té les circumstàncies  previstes per l’ordenança per patronejar embarcacions de cabotatge des del cap de Creus fins al cap de Gata des de dia 8-05-1906


PATRONIA:
-         Pailebot “Nueva Estrella” (22-09-1908 fins 12-07-1909)
-         Pailebot “Paquete Ciudadelano” (31-07-1913, Picó diu que també els anys 1911 i 1912, fins 9-10-1918, dia de la seva mort a Barcelona als 36 anys, víctima d’una epidèmia de grip)


[7] Segons Picó: El citat Sr. Piris Bagur el comandà des de l’any 1911 fins el 9 d’octubre de 1918 en que morí a l’edat de 36 anys  víctima de la cruel epidemia de grip; havia fet escala a Barcelona procedent de Cette a on havia transportat un carregament de taronges. A finals de desembre s’enrolà el patró D. Joan Coll Camps qui quinze mesos després, com tot seguit es dirà, naufragà.” (aquesta edat, 36 anys, seria incorrecta, com a màxim tindria 35 anys, Picó situava el seu naixement al 1882 i en realitat va ser el 1883, un any més)


[8] JOAN COLL CAMPS


Es Migjorn 2-2-1871 – 15-3-1920. Fill de Joan Coll Mercadal i Rita Camps Coll. Casat l’any 1897 amb Esperança Carretero Anglada, de qui va enviudar, filla de Rafael Carretero Fedelich, armador del pailebot “Paquete Ciudadelano”.
Té seient al foli 4 de la llista motriu d’homes de la mar del districte de Ciutadella corresponent a la matrícula de 1897.

TITULACIONS
El 12-10-1897 a Barcelona va ser examinat i aprovat per ser patró d’embarcacions  de cabotatge per la part de la costa compresa entre Tarragona i Cap de Creus i Illes Balears
12-02-1919 la comandància de la província de València manifesta que es va examinar i aprovar per patronejar embarcacions de cabotatge  de 2a classe en bucs de vela  des de la costa de Màlaga fins a Marsella, Illes Balears i costa d’Àfrica

PATRONIA:
-         Pailebot “San Antonio” (29-12-1898 fins 21-12-1899)
-         Pailebot “San Antonio” (1-05-1900 fins 10-05-1900)
-         Balandra “Sirena” (17-10-1900, el rol de 1900 no especifica el seu desembarcament)
-         Pailebot “Los amigos” (1900)
-         Pailebot “Galatea” (1901)
-         Pailebot “San Antonio”(17-04-1904, el rol de 1898 no especifica la data del desembarcament)
-         Pailebot “San Antonio” (desembraca 29-01-1918, segons el rol de 1918, segons Picó havia embarcat el 1914)
-         Pailebot “Juanita”
-         Pailebot “Paquete Ciudadelano” (des de finals de desembre de 1918 fins el dia del naufragi març 1920)

ALTRES:
No va fer el servei militar perquè era fill únic de vídua.
Va morir a l’enfonsament del “Paquete Ciudadelano”, essent el seu patró, als 49 anys.