dissabte, 20 d’abril de 2013

APROXIMACIÓ A L’ESTAT ACTUAL DE LES TORRES DE DEFENSA COSTANERES CONSTRUÏDES DURANT LA DOMINACIÓ BRITÀNICA DE MENORCA (1798-1802)Ahir, 19 d’abril de 2013, va tenir lloc a la caseta de Comandància del port de Ciutadella una altra conferència dins el cicle de xerrades dels divendres.
En Daniel Mesquida Mercadal i en Joan Torres Faner, arquitectes tècnics i enginyers d'edificació, ens han aproximat a la situació actual que presenta aquest conjunt d’edificis.Durant la tercera dominació britànica de l’illa de Menorca (1798 - 1802) es van aixecar en diferents parts de litoral menorquí onze torres de defensa costaneres que seguien el patró de les anomenades “Martello Tower”.
Durant la xerrada han situant les torres en el context històric, descobrint els per què de la seva ubicació, els materials de construcció i del procés constructiu.


S’ha complementat la informació amb plànols descriptius, fitxes individualitzades de les onze torres i un seguit de quadres comparatius de paràmetres arquitectònics, urbanístics i de l'estat de conservació que presenten, a més de documents històrics, transcripcions, fotografies, plànols, cronologies i glossaris de termes d'arquitectura militar...