divendres, 29 de juliol de 2016

CURSOS DE VELA LLATINA 2016

Aquest estiu hem programat dos cursos de vela llatina amb el nostre llaüt "Besitos", un d'iniciació i un altre d'aprofunciment.


CURS D’INICIACIÓ  
10 i 11 d’agost de 10 a 13’30h
Obert a tota la població   

 CURS D’ARPOFUNDIMENT
18 i 19 d’agost de 10 a 13´30h
Sols per a socis d’Amics de la  Mar de Menorca

Les classes les imnpartirà Sigfrid Bernal a la caseta de Comandància del port de Ciutadella i a bord del llaüt "Besitos" declarat BIC (Bé d'Interès Cultural)

Els dos cursos són gratuïts perèvia inscripció    velallatinamenorca@gmail.com    699332400