dissabte, 25 d’abril del 2020

RESUM HISTÒRIC DEL PAILEBOT “PAQUETE CIUDADELANO” (10)


EL NAUFRAGI 2
27-4-1920  El Iris 28 i 30 d’abril es van celebrar els funerals a les parròquies de Sant Francesc i Ntra. Sra. Del Roser[1]

El Iris 27-4-1920 

 El Iris 27-4-1920Aquells dies hi van haver moltes mostres de condol de particulars i entitats:
28-04-1920 Mostra de condol del propi diari “La Voz de Menorca”
 


La Voz de Menorca 28-04-1920
 


29-04-1920 Esquela del segon funeral. L’armador Sr. Rafael Carretero anunciava un segon funeral per dia 30-04 a les 10 del matí a la catedral. Mostra de condol de l’Ateneu de Maó, sa Lliga Marítima .

El Iris 29-04-1920

 El Iris 29-04-1920

  El Iris 29-04-1920

  El Iris 29-04-1920

  El Iris 29-04-1920


30-04-1920 Mostra de condol del General Governador de Menorca i la crònica dels funerals

 El Iris 30-04-1920

 El Bien Público 30-04-1920

  El Bien Público 30-04-192005-05-1920 Mostra de condol de la càmera de comerç[2] Aquesta entitat en la sessió de dia 4-04 va decidir lliurar la quantitat de 100 pessetes als familiars dels nàufrags.

 El Bien Público 5-05-1920

 La Voz de Menorca 5-05-192010-05-1920 Ressenya del naufragi del diari Balears.

  Baleares 10-05-1920


12-05-1920 Extracte dels acords adoptats per l’Ajuntament de Ciutadella en sessió ordinària celebrada dia 30-04-1920.[3] On també consta en acta el condol de la corporació Municipal de Maó.

 El Iris 12-05-1920


“Lista oficial de los buques de guerra y de los mercantes de más de 50 toneladas de la Marina Española 1923”[4]Fins aquí la nostra investigació que complementa l’estudi d’Antoni Picó. Investigació que ha volgut sempre ser molt objectiva, intentant reafirmar i ampliar la feina feta en el seu temps per Antoni Picó


[1] Segons Picó:  “… solemnes funerals en sufragi de les ànimes dels nàufrags, a les quals parròquies pertanyien, assistirem als mateixos les autoritats locals, els mariners dels vaixells d’aquesta matrícula, familiars, amics i un numerós públic.
Els dies mencionats els vaixells fondejats en el port hissaren a mitjan asta les seves banderes i el vapor “Ciudadela” va suspendre les feines de càrrega i descàrrega durant les exèquies.”

[2] Segons Picó:  “La “Cámara de Comercio” de Maó en sessió extraordinària celebrada el dimecres 5 de maig, acordà remetre al President de la Delegació  de dita Càmera en Ciutadella la quantitat de cent pessetes per a les famílies dels nàufrags”.

[3]Segons Picó:   “Així mateix el regidor Sr. Torres Faner, en sesió ordinària celebrada el 30 d’abril per l’Ajuntament de Ciutadella, pregà a la presidencia que “… se sirviera indagar el estado económico en que quedaron reducidas la familias de los náufragos. La presidencia se ofreció a atender el ruego del Sr. Torres Faner.”
[4]Segons Picó:   El “Paquete Ciudadelano” fou donat de baixa de la “Lista de Buques de la Marina Mercante española” el 10 de desembre de 1921, així es llegeix en  la de 1923

dimecres, 22 d’abril del 2020

RESUM HISTÒRIC DEL PAILEBOT “PAQUETE CIUDADELANO” (9)


EL NAUFRAGI 1
El “Paquete” navegava a la part, segons contracte signat  el 12 de gener de 1920,  on s’especificava, entre altres coses,  que la tripulació  renunciava  a tota indemnització que els pogués correspondre per accident a la mar.[1]


3-3-1920 El 3 de març de 1920 el “Paquete Ciudadelano” ja es trobava a Melilla i va passar un fort temporal de llevant estant fondejat al port, cosa que li causà alguns desperfectes. Aquí on diu “Balandra Ciudadelano” hauria de dir “Paquete Ciudadelano". Dies més tard el vent va rolar a ponent. En total van ser dotze dies de temporal.  El Telegrama del Rif 3-03-1920

14-03-1920 El diari “El telegrama del Rif” dona la noticia del despatx del Paquete Ciudadelano per a la ruta Melilla Barcelona amb càrrega de “Palo tintóreo”, llenya tropical per fer tinys.

El Telegrama del Rif 14-03-1920

El temps a Melilla aquest dia era bo i res feia pensar en l'entrada tan dura de mal temps del dia següent
 El Telegrama del Rif 14-03-1920

15-03-1920 Aquest dia, a les 5 del matí salpava el “Paquete Ciudadelano” de Melilla rumb a Barcelona. També va salpar un altra veler, la “Isabel” de la matrícula de Cartagena. Als dos vaixells els va sorprendre una forta tempesta que els va fer naufragar.

 El Telegrama del Rif 16-03-1920

La tripulació de l’”Isabel” va poder ser rescatada pel vaixell francès de nom “Drome” i els conduí a la ciutat d’Orà, on el cònsul espanyol els va auxiliar, en canvi del “Paquete” mai més  se’n va saber res. [2]


 El Telegrama del Rif  20-03-1920

Tenim constància del fort temporal de vent i mar pels diaris d’aquells dies.

16-03-1920 Temporal de ponent a Almeria
 La Independencia (Almeria) 16-3-1920


 17-3-1920 Temporal a la zona de Múrcia El Tiempo (Múrcia) 17-3-1920

17 i 18 03-1920 Temporal a Menorca

El Iris 17-03-1920


 El Iris 18-03-1920

El Iris 20-03-1920


10-04-1920 Els dies passaven i a Ciutadella no se’n sabia res del vaixell. El seu armador, Sr. Rafael Carretero Fedelich havia cursat varis telegrames a ports peninsulars i del nord d’Àfrica per saber si tenien alguna noticia del “Paquete”. Cap port va donar cap nova, ni cap pista d’on podía estar el “Paquete”.[3]


 Iris 10-04-1920
 
27-04-1920 Notícia de la pèrdua del vaixell. “La Voz de Menorca” aquest dia encara no donava per morts els desapareguts: “…Hacemos fervientes votos para que no se confirmen las noticias pesimistas que circulan sobre el particular…” Però en l’edició de l’endemà ja confirmava les morts pel naufragi, així com ho havia fet El Iris el dia anterior: “…Si bien en nuestro suelto de ayer relativo al particular reflejábamos el más fatal pesimismo, nos resistíamos  sin embargo, llevados de un buen sentimiento, a dar oficialmente por fallecidos a los náufragos del “Paquete Ciudadelano”

 La Voz de Menorca 27-04-1920

 Iris 27-4-1920


  La Voz de Menorca 28-04-1920

Picó comentava: “La tripulació estava formada per D. Joan Coll Camps, de 49 anys viudo; nostramo D. Simeón Anglada Triay, de 35 anys casat; mariners: Pere Gili de 27 anys fadrí; Antoni Anglada Triay, de 30 anys fadrí; Joan Serra de 19 anys fadrí: Guillem Gual  de 32 anys fadrí i s’al·lot de barca Francesc Pons Vinent de 14 anys; tots ells naturals de Ciutadella excepte Guillem Gual que era mallorquí. “(Francesc Pons Vinent el dia del naufragi tenia 13 anys, encara no havia complert els 14, havia nascut el 13 d’abril de 1906)

El patró, Joan Coll Camps, era vidu d’Esperança Carretero Anglada (Ciutadella 1875-1918), filla del propietari del “Paquete Ciudadelano” Rafael Carretero Fedelich. Deixà tres fills: Joan, Rita i Esperança.


 Patró Joan Coll Camps

Segons Picó: “El nostramo Simeón Anglada deixà vídua a donya Joana Mascaró amb tres fills petits, Antònia, Joaneta i en Josep. 


 Nostramo Simeón Anglada Triay
N’Antoni Anglada, mariner, era germà del nostramo, qui havia de casar-se al tornar a Ciutadella amb la senyora Àgueda Torrent, havent comprat, per la quantitat de 3500 pessetes la casa del carrer de sant Rafael nombre 12, que mai arribà esser la seva llar”

Antoni Anglada Triay

Pere Gili, segurament tindria de segon llinatge Pou, era fill de Pere Gili Terrasa i Maria Pou Sagreras. No hem trobat més informació perquè segurament va néixer a Artà (Mallorca)  l’any 1892 o 1893.

Joan Serra, creim que seria en Joan Serra Sastre, fill de Francesc Serra Serra i Margarita Sastre Bonet. Va néixer a Ciutadella dia 8 d’agost de 1901.

Francesc Pons Vinent, fill de Francesc Pons Roman i Francisca Vinent Semidel. Va néixer a Ciutadella dia 13 d’abril de 1906.


 Família de Francesc Pons Vinent (el seu pare el segon de l'esquerra i al seu costat la seva mare)

Guillem Gual, nascut a Mallorca, no en sabem el segon llinatge.


[1] Còpia de la contracta trasncrita per Picó: D. Lorenzo Florit Buils, Alférez de Artillería Graduado, Ayudante de Marina y Director Local de Navegación y pesca marítima.
CERTIFICO: Que en esta dependencia  de marina existe un documento que copiado a la letra dice como sigue: “ Contrata a la parte – Los que suscriben, Armador y tripulantes del pailebot “Paquete Ciudadelano” de la matrícula de Ciudadela declaran que dicho buque hace las navegaciones a la parte y por disfrutar los mencionados tripulantes de este beneficio, renuncian a toda indemnización que les pueda corresponder por accidentes en el mar, según previene el Artículo diez del real decreto del catorce de octubre último y regla quinta, de la real orden del veinte y ocho del mismo mes, (para su aplicación).
Y para que conste, firman el presente contrato el Armador, tripulantes y dos testigos ante el Señor Comandante de Marina de esta Provincia en Ciudadela a doce de Enero de mil novecientos veinte. – El Armador R. Carretero. P.p. P. Carretero rubricado. – El patrón Juan Coll, rubricado.- Marinero Pedro Gili, rubricado. – Marinero Antonio Anglada, rubricado.  –Marinero Juan Serra, rubricado. -  Marinero Simeón Anglada, rubricado. Marinero Guillermo Gual, rubricado (Aquí falta Francisco Pons Vinent, que anava d’al·lot de barca)      Visto bueno, Lorenzo Florit Buils, rubricado. Hay un sello “Ayudantía de marina de Ciudadela”.   Y para que conste y a petición del armador del expresado buque expido el presente en Ciudadela a doce de mayo de mil novecientos veinte.
Lorenzo Florit Buils, rubricado. Hay un sello que dice “Ayudantía de marina de Ciudadela”.

Pere Carretero Anglada, fill del propietari, 
qui va signar la contrata 


[2]Segons Picó:  “El 15 de març de 1920, a les cinc del matí i carregat de llenya, abandonà el port de Melilla el pailebot “Paquete Ciudadelano” amb destí al de Barcelona del que no s’ha tingut cap més noticia del mateix. Va sortir juntament amb el vaixell “Isabel”, perdent-se de vista al mateix dia. El vespre es desencadenà un furiós temporal de SO aciclonat que va fer naufragar l’”Isabel” poguent esser recollida la seva tripulació per un vapor francès”.

[3] Segons Picó:  “A principis del mes d’abril hi havia a Ciutadella certa inquietud per conèixer el parador del “Paquete Ciudadelano” i fins el present no s’havia rebut cap noticia del dit vaixell malgrat els telegrames  que havia enviat l’armador Sr. Carretero a diferents punts de la costa. Se sap que els dies 17 i 18 creuà la Mediterrànea una forta tempesta, i que en aquells dies van ocórrer altres naufragis essent impossible aconseguir, ni en la costa espanyola ni en l’africana, cap noticia referent al “Paquete Ciudadelano” el qual es donà per perdut amb els seus set tripulants que degueren sucumbir víctimes de l’embravit mar.”